کلاس های حضوری ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

                                                      روانشناسی بالینی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
آمار وروش تحقیق دكتر غضنفري 30 350000
آسيب شناسي رواني و بنيادهاي فيزيولو‍ژيك دكتر غضنفري 30 350000
نظريه هاي شخصيت و روان درماني دكتر غضنفري 30 350000
ارزيابي روانشناختي دكتر غضنفري 30 350000
روانشناسي باليني دكتر غضنفري 20 250000
روانشناسی رشد و عمومي دكتر غضنفري 50 400000
کل دوره 190 2050000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید