نوع پذیرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اردبیل(4)- ایران(6)- اصفهان(6)- البرز(4)-اهواز(5)- ارومیه(4)- بوشهر(4)- بیرجند(4)- بندرعباس(4)- تبریز(6)-تهران(11)- زاهدان مشترک با ایران(4)- زنجان مشترک با تهران(4)-سمنان(4)- شهیدبهشتی(6)- شیراز(6)- شهرکرد(4)- قزوین مشترک با شهید بهشتی(4)- قم مشترک با اصفهان(4)- کرمان(5)- کاشان(4)- کرمانشاه(6)- کردستان(4)- گیلان(4)- گناباد(4)- لرستان(6)- مشهد(5)- مازندران(6)- همدان(6)- یزد(6)- یاسوج مشترک با شهید بهشتی(4)-تربیت مدرس(6) 160نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اردبیل(2)- ایران(3)- اصفهان(3)- البرز(2)-اهواز(2)- ارومیه(1)- بوشهر(2)- بیرجند(2)- بندرعباس(2)- تبریز(2)-تهران(5)- زاهدان مشترک با ایران(2)- زنجان مشترک با تهران(2)-سمنان(2)- شهیدبهشتی(3)- شیراز(3)- شهرکرد(2)- قزوین مشترک با شهید بهشتی(2)- قم مشترک با اصفهان(2)- کرمان(3)- کاشان(2)- کرمانشاه(3)- کردستان(2)- گیلان(2)- گناباد(2)- لرستان(2)- مشهد(1)- مازندران(3)- همدان(2)- یزد(3)- یاسوج مشترک با شهید بهشتی(2)-تربیت مدرس(1) 72نفر
شرایط خاص بقیه اله(3) 3 نفر
تعداد كل : 235نفر

مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1