منابع آزمون- نام دروس و ضرایب رشته ژنتیک 

 

دروس امتحانی و ضريب نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت مولفين و مترجمين

ژنتيك

(پايه، مولكولي, پزشكي و انساني)

(4)

اصول ژنتيك پزشكي ترجمه و تاليف دكتر محمدرضا نور دلويي امری – ويرايش سيزدهم ( چاپ 1388 ) انتشارات جامعه نگر
ژنتيك مولكولي پزشكي ( در هزاره سوم جلد 1و2) تاليف: دكتر محمد رضانور دلويي انتشارات سامرو
Medical Molecular Genetics Last edition (Oxford university press)
Principles of Genetics Hoffee, Patrica A.

بيوشيمي

(2)

Principles of Biochemistry Lehninger
Text book of Biochemistry Devlin
Biochemistry Stryer
استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهاي فوق باشد بلامانع است.

زيست شناسي سلولي و مولكولي

(2)

بيولوژي سلولي و ملكولي دكتر احمد مجد دكتر سيد محمد علي شريعت زاده
بيولوژي سلولي و مولكولي دكتر رسول صالحي
Molecular cell biology لودیش و همكاران

زبان عمومي

(2)

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.