در رشته های:

            مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

                                                         مدیریت پرستاری

                                                                       بیوشیمی بالینی

                                                                                        ژنتیک انسانی

                                                                                                               و...

- منطبق بر بودجه بندی سال های اخیر وزارت بهداشت

- سطح سوالات عمدتا متوسط به بالا و دشوار خواهد بود

- طراحی تست ها توسط هئیت علمی دانشگاه ها و رتبه های برتر دکترای تخصصی

- به همراه 2-3 ساعت جلسه رفع اشکال و پاسخ تشریحی تست ها و روش های تست زنی

  

دکتر علی ذکری : رئیس دپارتمان ژنتیک پزشکی موسسه علوم پزشکی سنا

 

دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارنده شماره نظام آزمایشگاهی از سازمان نظام پزشکی کشور

رتبه برتر آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

عضو رسمی انجمن ژنتیک پزشکی ایران

عضو رسمی انجمن تحقیقات سرطان اروپا

مترجم کتاب های: ژنتیک انسانی استراخان ، ژن11 و ...

  تالیف کتاب سوالات تالیفی ژنتیک انسانی

 

ثبت نام : تماس با شماره  02166574345