نقشه استانی ایران

 

 

کليد سوالات درس شيمي آلي شيمي دارويي 94

توسط دکتر آقاگلي

شماره سوال گزینه صحیح
1 1
2 3
3 2
4 1
5 1
6 3
7 1
8 4
9 1
10 2
11 3
12 4
13 3
14 4
15 1
16 3
17 1
18 2
19 2
20 1
21 1
22 4
23 2
24 4
25 3
26 26
27 4
28 1
29 ؟؟؟؟؟
30 3

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1