ثبت نام آزمونهای سنا در تهران و نمایندگی های شهرستان ها
روزهای پایانی تخفیفات کلاس های ترم پاییز ویژه آزمون کارشناسی ارشد 96
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
آزمون ارزیانی محک ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت 96
small business web hosting

کلید سوالات درس شیمی عمومی(ارشد سم شناسی سال 94)

توسط دکتر آقاگلی

شماره سوال گزینه صحیح
31 3
32 4
33 4
34 3
35 1
36 1
37 3
38 4
39 3
40 4
41 3
42 1
43 ؟(اطلاعات سوال ناقص است)
44 4
45 2
46 1
47 3
48 2
49 4
50 3
51 4
52 4
53 1
54 1
55 3
56 1
57 2
58 1
59 2
60 4

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95