ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کلاس های نکته وتست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 در موسسه سنا / مدت ثبت نام محدود
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد 94

توسط دکتر ملکی مدرس موسسه سنا

109- ب

110- ج

111- الف

112- ج

113- د

114- الف

115- ج

116- ب

117-ج

118- ج

119- الف

120- د

کلیه سوالات(100%) در جزوه موسسه سنا بصورت مستقیم اشاره شده است.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95