کلاس های حضوری ارشد میکروب شناسی پزشکی وزارت بهداشت

میکروب شناسی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
ویروس شناسی دکترطغیانی 50 400000
باکتری شناسی دکترژاپنی 70 450000
ایمنی شناسی استاد ولی زاده
80 500000
زیست شناسی سلولی و مولکولی دکترمحمدنژاد 90 600000
انگل شناسی دکتر نصیری 20 175000
قارچ شناسی دکتر یوسفی 30 300000
کل دوره 340 2425000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید