زمان ثبت نام و برگزاری آزمون زبان MHLE وزارت بهداشت فروردین 95

تاریخ برگزاری آزمون زبان MHLE 26 فروردین 1395 می باشد.

ثبت نام آزمون MHLE معمولا از 10 روز قبل شروع می شود و تا زمان تکمیل ظرفیت حوزه های برگزاری آزمون ادامه خواهد داشت.

توزیع کارت آزمون 24 و 25 فروردین می باشد.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1