کلاس های حضوری ارشد مامایی

مامایی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
بارداری وزایمان دکتركاشفي- استاد پاکزاد 80 520000
بیماریهای زنان دکتر کاشفی 80 520000
نوزادان دکتر کاشفی- استاد پاکزاد 60 450000
بهداشت مادر وکودک وتنظیم خانواده استاد علی دوست 60 450000
داخلی وجراحی استاد پاکزاد 60 450000
جنین شناسی استاد مجیدپور 60 450000
کل دوره 250 2840000

مرتبط با رشته مجموعه مامایی

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1