منابع اعلام شده شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت:

درس داخلی جراحی با ضریب4 :

1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition

2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St. Louis: Elsevier Saunders, Last Edition

3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St. Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition

 

درس پرستاری کودکان با ضریب2 :

Wong's nursing care of infants and children / Marilyn J . Hockenberry, David Wilson. 8 th . ed- St. Louis: Mosby, Elsevier, Last Edition

 

درس پرستاری بهداشت جامعه با ضریب2 :

1- Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lacaster.- 6 th . Ed- St. Louis : mosby, Last Edition

2- Community health nursing : theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. – 2 th .ed. Philadelphia : W. B . Saunders, Last Edition

3-پارك ، جان اورت ، 1928 درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي – مولفان جي . اي . پارك . ك . پاركر، برگردان به فارسي حسين شجاعي تهراني – ويرايش هفدهم –تهران : سماط ، آخرين ويرايش

4-برنامه و راهنمايي ايمن سازي (‌جلد 6 ) . تهران : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت سلامت آخرين ويرايش

 

درس پرستاری مادران و نوزادان با ضریب2 :

1- Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon E. perry . – 8 th . Ed.- St . Louis : mosby , Last Edition

2- Maternal and child health nursing : care of the childbearing and childrearing family/ Adele pillitteri- 5 th . ed. – Philadelphia: Lippincott Williamas and Wilkins, Last Edition

 

درس روان پرستاری با ضریب2 :

1- Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, patricia A. Holoday Worret-5 th . ed . – St.  Louis : Mosby, Elsevier, Last Edition

2- Mental Health nursing: an introductory text/ Barbara B . Bauer, Signes Hill/- Philadelphia: W. B . Saunders, Last Edition

 

درس زبان عمومیبا ضریب 2:

1- Reading and thinking in English

2- Reading  through Interaction

3- Expanding Reading skills

4- Developing Reading skills

5- Mosaic 1 Reading  ( intermediate – high intermediate )

 

منابع ارائه شده از سوی موسسه علوم پزشکی سنا:

برای رشته پرستاری از سوی موسسه علوم پزشکی سنا SANA یک بسته مکاتبه ای حاوی جزوات دروس این رشته بصورت کاملا تایپ شده آماده شده است که نگارش آن توسط رتبه های برتر دو سال اخیر در کنکور ارشد پرستاری وزارت بهداشت صورت گرفته است. قابل ذکر است که این بسته بیشترین تعداد قبولی را آزمون ارشد سال پیش در بین موسسات آموزشی داشته است. بطوریکه به اذعان خود این افراد فقط با خواندن این جزوات دیگر نیازی به خواندن کتابها و رفرنس های متعدد نداشته اند.

یک توصیه: همیشه برای رشته های علوم پزشکی به دنبال موسساتی باشید که صرفا در حوزه تخصصی علوم پزشکی فعالیت دارند. زیرا این موسسات با توجه به تخصصی بودن این حوزه، کاملا متمرکزتر بر روی این رشته ها اقدام به تهیه منابع و کلاس می نمایند. بنابراین موسساتی که حوزه فعالیت آنها بیشتر غیرپزشکی بوده است، معمولا بخاطر تعدد رشته های علوم پزشکی در این حوزه موفقیتی کسب نخواهند کرد

مزیت بسته های آموزشی سنا:

1- نگارش توسط نفرات برتر کارشناسی ارشد پرستاری(هر مطلبی که باعث قبولی این افراد شده است)

2- استفاده از مطالب تدریسی اساتید عضو بورد پرستاری(زاحان سوال رشته پرستاری) که در دانشگاه های تهران و سایردانشگاه ها تدریس دارند.

3- مزیت دیگر بسته های سنا، ارسال جزوات آپدیت شده توسط نفرات برتر سال بعد می باشد بطوریکه اگر از زمان خرید شما بیشتر از یک سال نگذشته باشد، به محض آپدیت توسط نفرات برتر سال بعد، این جزوات مجددا بدون نیاز به پرداخت هزینه برای شما ارسال می گردد.

جهت اطلاعات بیشتر درباره این بسته با موسسه تماس بگیرید:  02166462585_02166462916