آغاز ثبت نام کلاس های فشرده تغذیه وزارت بهداشت 95

با حضور دکتر بازیار

80 ساعت کلاس فشرده تغذیه 700000 تومان

کلاس تغذیه ویژه کنکور ارشد مجموعه تغذیه:

taghziyeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ساعت کلاس فشرده بیوشیمی 520000 تومان

با حضور دکتر ملکی

bioshimi