کلاس آمادگی دکتری ژنتیک پزشکی

با تدریس منحصربفرد دکتر ذکری

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

با رزومه ده ها رتبه تک رقمی و دورقمی

زمان: از بهمن ماه

روز برگزاری: پنجشنبه ها