کلاس های حضوری ارشد علوم تغذیه در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

علوم تغذیه در بحران ها و حوادث غیرمترقبه
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
تغذیه دکتر حسنی 80 600000
فیزییولوژی دکتر کریمی 90 550000
بیوشیمی دکتر ملکی 80 600000
کل دوره 250 1750000