اعلام آخرین نتایج تکمیل ظرفیت داوطلبان کارشناسی ارشد

 

امروز مورخ 94/8/30 ساعت 10 صبح

نتایج داوطلبان ارشد رشته های مصاحبه ای, بورسه و شرایط خاص بر روی سایت سازمان سنجش اعلام میشود

www.sanjesh.org