منابع کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 1 و 2 و 3 سال 94 از سوي مرکز سنجش پزشکي اعلام شد.

همانند آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت سال قبل، در کنکور امسال نيز رشته هاي علوم آزمايشگاهي بصورت سه مجموعه مورد سنجش قرار خواهند گرفت و منابع درسي هر کدام در زير آورده شده است.

لازم بذکر است، موسسه از کلیه منابعی که وزارت بهداشت در زیر اعلام نموده است، خلاصه ای کامل و جامع از هر درس تهیه کرده است که می تواند جایگزین رفرنس های اعلام شده باشد. این جزوات بصورت تشریحی نگارش شذه انذ(نه نکته ای) و حالت آموزشی آن حفط شده است.

laboratory sciences 1

laboratory sciences 2

laboratory sciences 3