اين بار در اهواز :همايش رايگان مشاوره اي نقشه راه موفقيت در آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت 95

با حضور اساتيد و مشاوران موسسه علوم پزشکي سنا از تهران

زمان: 7 آبان ساعت 17

مکان: اهواز، بولوار ساحلي، سالن تالار کتابخانه مرکزي

ارسال عدد 11 به سامانه پيامکي 10007423

اطلاعات بيشتر:

06132226671 _ 06132211411 _ 09107894806