• اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته آموزش بهداشت

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته آموزش بهداشت 1- دانشگاه تهران 2-دانشگاه شهید بهشتی 3-دانشگاه تربیت مدرس 4-دانشگاه علوم پزشکی ایران 5-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 6-دانشگاه علمو پزشکی همدان 7-علوم پزشکی اصفهان 8-دانشگاه علوم پزشکی گیلان 9دانشگاه علوم پزشکی تبریز 10-دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته اقتصاد بهداشت

  اولويت انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته اقتصاد بهداشت براساس كليه فاكتورها ازجمله موقعيت جغرافيايي، امكانات فيزيكي، امكانات علمي و شرايط پيشرفت و علاقه دردوره روزانه

  1- دانشگاه علوم پزشكي تهران

  2- دانشگاه علوم پزشكي ايران

  3- دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  4- دانشگاه علوم پزشكي كرمان

  5- دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  6- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  7- دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  چند نكته و ابهام براي دانشجويان در مورد دانشگاه هاي دوره با پرداخت شهريه نيز اولويت به صورت بالا است. عقل سليم مي گويد به خاطر حذف هزينه هاي رفت و برگشت،اسكان و... دانشجويان بومي هر شهرطبيعتا بايد اقدام به انتخاب دانشگاه شهر خود نمايند براي مثال افراد ساكن شهر تهران اقدام به انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي كه در شهر تهران است مي نمايند. نكته قابل توجه اينجاست كه دانشجويان قبل ازانتخاب اين دوره ها؛ در مورد شهريه اين دور ها اطلاعات لازم را از خود دانشگاه مورد نظر كسب نمايند. تا بعدا دچارمشكل نشوند. در مورد دانشگاه آزاد اسلامي كه دودانشگاه علوم تحقيقات و دانشگاه آزاد واحد ساري اقدام به پذيرش دانشجو خواهند نمود اولويت ابتدا با دانشگاه علوم تحقيقات و سپس دانشگاه ساري خواهد بود. سوالي كه اكثر داوطلبان دارند اين است كه بين دانشگاه آزاد و دانشگاه با پرداخت شهريه اولويت با كدام دانشگاه است؟ در پاسخ بايد گفت مدرك دانشگاه با پرداخت شهريه مدرك دانشگاه علوم پزشكي خواهد بود ولي بر اساس اطلاعات سال قبل شهريه دانشگاه آزاد كم تر از دانشگاه هاي علوم پزشكي با پرداخت شهريه مي باشد.

 • اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فيزيک پزشکي

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فیزیک پزشکی 95

  Slide23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فیزیک پزشکی 94

  دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشگاه علوم پزشکي تربيت مدرس دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشگاه علوم پزشکي شيراز انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشکي اروميه ، کاشان ، کرمانشاه ، سمنان ، يزد براساس فاکتور هاي مسافت و امکانات رفاهي و... صورت گيرد

 • اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته مهندسي پزشکي بيو الکتريک

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته مهندسي پزشکي بيو الکتريک

  دانشگاه علوم پزشکي تهران

  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

  دانشگاه علوم پزشکي شيراز

  دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز

   

 • اولويت بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي95

  اولويت انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني 95

  Slide3

  اولويت انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني94 براساس كليه فاكتورها ازجمله موقعيت جغرافيايي، امكانات فيزيكي، امكانات علمي و شرايط پيشرفت و علاقه دردوره روزانه 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران 2- دانشگاه علوم پزشكي ايران 3- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4- دانشگاه علوم پزشكي تبريز 5- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 6- دانشگاه علوم پزشكي شيراز 7- دانشگاه علوم پزشكي كرمان 8- دانشگاه علوم پزشكي مشهد 9- دانشگاه علوم پزشكي يزد 10- دانشگاه علوم پزشكي قزوين 11- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله 12- دانشگاه علوم پزشكي اهواز 13- دانشگاه علوم پزشكي مازندران چند نكته و ابهام براي دانشجويان در مورد دانشگاه هاي دوره با پرداخت شهريه نيز اولويت به صورت بالا است. عقل سليم مي گويد به خاطر حذف هزينه هاي رفت و برگشت،اسكان و... دانشجويان بومي هر شهرطبيعتا بايد اقدام به انتخاب دانشگاه شهر خود نمايند براي مثال افراد ساكن شهر تهران اقدام به انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي كه در شهر تهران است مي نمايند. نكته قابل توجه اينجاست كه دانشجويان قبل ازانتخاب اين دوره ها؛ در مورد شهريه اين دور ها اطلاعات لازم را از خود دانشگاه مورد نظر كسب نمايند. تا بعدا دچارمشكل نشوند. در مورد دانشگاه آزاد اسلامي كه دودانشگاه علوم تحقيقات و دانشگاه آزاد واحد ساري اقدام به پذيرش دانشجو خواهند نمود اولويت ابتدا با دانشگاه علوم تحقيقات و سپس دانشگاه ساري خواهد بود. سوالي كه اكثر داوطلبان دارند اين است كه بين دانشگاه آزاد و دانشگاه با پرداخت شهريه اولويت با كدام دانشگاه است؟ در پاسخ بايد گفت مدرك دانشگاه با پرداخت شهريه مدرك دانشگاه علوم پزشكي خواهد بود ولي بر اساس اطلاعات سال قبل شهريه دانشگاه آزاد كم تر از دانشگاه هاي علوم پزشكي با پرداخت شهريه مي باشد.

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیو شیمی کارشناسی ارشد 95

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیو شیمی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

  Slide10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیوشیمی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94
  بر طبق آخرین تغییرات در دانشگاه های پذیرنده
  1-   دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2-    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3-    دانشگاه علوم پزشکی ایران
  4-    دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
  5-    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  6-   دانشگاه علوم پزشکی همدان
  7-   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  8-   دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  9-   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  10-  دانشگاه علوم پزشکی یزد
  11-  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  12-  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  13-  دانشگاه علوم پزشکی اراک
  14-  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  15-  دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  16-  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  17-  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  18-  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  19-  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  20-  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  21-  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  22-  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
  23-  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  24-  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
  25-  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  26-  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  27-  دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  28-  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  29-  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  30-  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  31-  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (آزاد)

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد اتاق عمل 95

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه اتاق عمل کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

  Slide1

 • چگونه جمع بندی کنیم؟

  چگونه جمع بندی کنیم؟

  + ابتدا بازیابی کنید، سپس مطالعه کنید!

  در دوران جمع بندی مسیر مطالعاتی شما به صورت زیر انجام میگیرد:

  اگر شما جزء آن دسته از داوطلبانی هستید که مطالعه کلیه دروس را تمام کرده اید و چندین بار دروس را مرور کرده و تست زده اید، و یا اگر جزء آن داوطلبانی هستید که به تازگی مرور دروس را به اتمام رسانده اید و یا حتی جزء داوطلبانی هستید که تاکنون وضعیت مطالعاتی مطلوبی نداشته اید، باید برای جمع بندی یک ماه آخر خود برنامه مناسبی را دنبال کنید

  بهترین روش مطالعاتی پیشنهادی در دوران جمع بندی روش سه روز یک بار است. دقت کنید که روش مطالعه در دوران جمع بندی کاملا متفاوت از روش عادی مطالعه در طی سال است . در طی سال تحصیلی معمولا ابتدا درس می خوانید سپس تمرین می کنید . اما در دوران جمع بندی ابتدا یک دوره سوال کنکور(یکی از سالهای اخیر کنکور) را امتحان می دهید و در حین آزمون دادن و پس از تصحیح آزمون تشخیص می دهید که در هر درس کدام مبحث ها را باید در اولویت مطالعه قرار دهید . پس از آزمونی که  می دهید ، طی دو و نیم روز همه ی درس ها را مطالعه می کنید البته از هر درس قسمت هایی را کار می کنید که قبلا تشخیص داده اید بیشتر نیاز دارید و برایتان مهم تر است .

  امتحان یک مجموعه سوال کنکور چه فوایدی دارد؟

  1- با امتحان دادن از یک مجموعه سوال ، طی زمان استاندارد کنکور (2:40) همه ی درس ها و همه ی کتاب ها را 1 بار دوره می کنید . سوال های کنکور در هر درس تمام کتاب ها و تمام فصل ها را پوشش می دهند و وقتی که شما یک مجموعه ی جامع را امتحان می دهید همه ی کتاب هایتان را در طی  (2:40) دوره می کنید و هنگام پاسخ دادن به هر سوال محتوای آن فصل از کتاب را در ذهن خود مجسم می کنید و تشخیص می دهید که آیا نیاز دارید آن فصل را در اولویت مطالعه خود قرار دهید یا خیر.

  2- توهم فراموشی را تصحیح می کنید و شما متوجه می شوید که بسیاری مطالب را که فکر می کردید فراموش کرده اید واقعا فراموش نکرده اید! و آن ها را بلد هستید بنابراین آن ها را در اولویت مطالعه قرار نمی دهید یا با روش ساده تری آن ها را مرور می کنید .

  3- توهم یادگیری را تصحیح می کنید و شما متوجه می شوید بعضی مطالب را که فکر می کنید مسلط هستید واقعا مسلط نیستید و نیاز دارید که برای آن ها هم وقت بگذارید.

  4- قبل از کنکور اصلی به آرامش می رسید . شما بین 6 تا 10 بار می توانید آزمون جامع بدهید و روش سه روز یک بار را اجرا کنید . تمام درس ها را بارها و بارها با این روش مطالعه می کنید و ضعف های خود را جبران می کنید و از نقاط قوت خود مطمئن می شوید. یک نگرانی مهم در آزمون های جامع این است که نمی توانم همه ی درس ها را تا روز آزمون مطالعه کنم شما این نگرانی را نخواهید داشت .

  5- هنگام آزمون دادن و پس از آن هنگام تصحیح و هنگام جمع بندی ، نقشه ی مطالعه را برای دو و نیم روز باقی مانده تنظیم می کنید و متناسب با نیازهای خودتان بهترین نقشه ی مطالعه را در هر سه روز طراحی می کنید .

  6- اگر شما جزء آن دسته از داوطلبانی هستید که طی سال تحصیلی در آزمون های آزمایشی ترازهای نسبتا خوبی  کسب کرده اید، اما در آزمون های جامع افت تراز دارید. راه حل این مشکل ، اجرای جمع بندی با روش سه روز یک بار است. دقت کنید جمع بندی با روش سه روز یک بار فقط برای ترازهای برتر مفید نیست برای همه ی داوطلبان موثر است. کافی است این روش را چند بار تمرین کنید تا خودتان امتیازهای این روش را احساس کنید .

  دقت کنید که از همین الان هفته پایانی خود و به خصوص سه روز آخر را خالی کنید، برای این هفته برنامه ویژه ای (مرور آخر) داریم.

 • چگونه ساعت مطالعه خود را افزایش دهیم؟

  چگونه ساعت مطالعه خود را افزایش دهیم؟

  وقتی از داوطلبان می‌پرسیم خوب درس بخوانیم یا زیاد درس بخوانیم، سریع می‌گویند: "باید خوب درس بخوانیم!" اما واقعیت این است که شما باید هم خوب درس بخوانید و هم این‌که زیاد درس بخوانید! و اتفاقاً اولویت با این است که زیاد درس بخوانید، زیرا خوب درس خواندن زمانی شکل می‌گیرد که ابتدا به اندازه‌ی کافی درس بخوانید.

  پس اگر می‌خواهید موفق‌تر شوید باید تلاش خود را زیادتر کنید و ساعت مطالعه‌ی خود را افزایش دهید. با این کار می‌توانید کارهای بیش‌تری انجام دهید و در نتیجه کیفیت مطالعه‌ی شما هم بیش‌تر می‌شود و به عبارتی خوب هم درس خوانده‌اید!

  بعضی از داوطلبین وقتی می‌خواهند ساعت مطالعه‌ی خود را زیاد کنند، یک‌دفعه این کار را انجام می‌دهند و زود خسته می‌شوند. شما باید تلاش خود را آهسته و پیوسته بیش‌تر کنید ولی فراموش نکنید که افزایش ساعت مطالعه نیاز به تمرین دارد. به گونه ای که اگر "تلاش و سخت‌کوشی" را هم یک درس در نظر بگیریم، آن گاه باید آهسته آهسته ساعت مطالعه‌ی خود را افزایش دهید؛ مثلاً روزی یک‌ ربع تا نیم‌ساعت و نهایتا هفته‌ای 2 تا 3 ساعت، ساعت مطالعه خود را افزایش دهید . با این کار می‌توانید به تداوم سخت‌کوشی‌تان امیدوارتر باشید.

  یکی از کارهای مفید دیگری که برای افزایش ساعت مطالعه مفید است نوشتن کلیه کارهای روزانه است، برای این کار یک دفترچه بردارید و روزانه ساعت مطالعه هر یک از دروس خود را در آن یادداشت کنید، ساعاتی را که به خواب ، تفریح، شبکه های اجتماعی و تلویزیون دیدن  اختصاص میدهید را هم بنویسید، همه چیز را به صورت روزانه و هفتگی بنویسید تا نهایتا متوجه شوید که زمان شما بیشتر صرف چه کارهایی میشود تا بتوانید ساعات مطالعه خود را در جهت افزایش آن مدیریت کنید.

 • در ماه مبارک رمضان چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟

  در ماه مبارک رمضان چگونه برای کنکور درس بخوانیم؟

  این روزها و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، روزه گرفتن برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور را تحت الشعاع قرار داده است، از این رو توجه به نکات زیر در برنامه ریزی شما عزیزان میتواند کاربردی باشد:

  توصیه میشود بعد از صرف افطار و پس از یک استراحت کوتاه مدت، مطالعه را شروع کرده و نهایتا تا ساعت 12 شب به مطالعه خود ادامه دهید.

  برنامه خواب شبانه خود را از ساعت 12 شب تا موقع صرف سحری برنامه ریزی کنید، و دوباره بعد از سحر برنامه مطالعاتی خود را از سرگرفته و تا حوالی ظهر به برنامه خود ادامه دهید.بعد از ظهر و با کاهش انرژی بدن چند ساعتی را به خواب و استراحت بپردازید تا چند ساعت مانده به افطار...

  این چند ساعت قبل از افطار را نیز به تست زدن و یا مطالعه دروسی که نیاز به تمرکز زیادی ندارند بپردازید.

  توجه کنید که به خاطر روزه دار بودن، جای خواب شب را با مطالعه روزعوض نکنید، خواب شب را طبق اصول توصیه شده برنامه ریزی کنید تا بدین روش از شرایط فیزیولوژیک بدن برای برخورداری از بالاترین بازده مطالعاتی بهره مند شوید.

 • مشاوره

  consultation header

  free consultation sana

    ravan moshavereh

  select field

    select university 
  support sana    hamayesh consult 
     

   

   

 • مشاوره رایگان با رتبه برتر تکنولوژی گردش خون(15 دی)

  Moshavere tecnology

 • موسسه سنا

  class feshordeh

  جهت مشاهده برنامه کلاس ها بر روي تصوير يا اينجاکليک کنيد.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact